Lütfen bütün alanları doldurunuz!

« Geri

"; exit(); } if( !ereg( "^[a-zA-Z0-9_\-\.]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$",$Email ) ) { echo "

Geçersiz E-Mail adresi girdiniz. Lütfen doğru bir E-Mail adresi giriniz!

« Geri

"; exit(); } ## Mesaj hazirlaniyor ## $Mail = "


Sitenizden $Tarih tarihinde $IP ip'si kullanılarak size mesaj gönderildi. Mesajın içeriği aşağıdaki gibidir.

Gönderen: $Ad $Soyad
E-Mail: $Email
Mesaj: ". nl2br( htmlspecialchars( $Mesaj ) ) ."
"; if ( !@mail( $GonderilecekMail,$Konu,$Mail,"MIME-Version:1.0\nContent-Type:text/html;charset=iso-8859-9\nFrom: $Ad $Soyad<$Email>\n" ) ) // Mesaj gonderilirken hata olusursa bildiriliyor echo "

Mesaj gönderilirken hata oluştu.

Lütfen tekrar deneyiniz.

« Geri

"; else // Mesaj gonderildi echo "

Mesaj başarıyla gönderildi.

Size en kısa zamanda bu konu hakkında bilgi verilecektir.

« Anasayfa

"; } else // Form gonderilmemisse ekrana yazdiriliyor { ?>
Ad :
Soyad :
E-Mail :
Mesaj :